Dzieci z doświadczeniem migracji w twojej klasie

Procesy psychologiczne i czynniki, które należy wziąć pod uwagę w kontaktach z dziećmi różniącymi się kulturowo i/lub językowo w klasie.

Odkrywaj
O schematach i stronie

Witamy w projekcie „Migration in Action: Theory and Practice – Navigating and embracing cultural and linguistic diversity in a classroom”, czyli „Migracja w akcji: teoria i praktyka- nawigowanie i rozumienie różnorodności kulturowej i językowej w szkolnej klasie”.

Po zapoznaniu się z naszym schematem, będziesz w stanie:

  • 1. Zidentyfikować czynniki, które odgrywają ważną rolę w procesie przystosowania uczniów i uczennic migranckich w szkole.
  • 2. Lepiej zrozumieć złożoność doświadczenia migracji.
  • 3. Zidentyfikować umiejętności, które mogą być przydatne do wspierania migranckich dzieci w klasie.
  • 4. Lepiej odnaleźć się wśród wyzwań powiązanych z różnorodnością kulturową i językową.

Czego nie możemy zaoferować:

  • 1. Gotowych do użycia „przepisów”.
  • 2. Szczegółowych wytycznych (wszak każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia)
  • 3. Diagnozy psychologicznej lub pedagogicznej konkretnych uczniów/uczennic.

Więcej na temat naszych celów i projektu piszemy w liście od autorek i autorów TUTAJ.

Jak korzystać ze schematów i strony